Betaling ved innmelding gjøres online. Deretter vil faktura for årlig medlemskontingent sendes ut på epost.
Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
  • Obo
  • Fagott
  • Spiller ikke
  • Musikkstudent (høyere utdanning)
  • Skoleelev (videregående skole eller yngre)
  • Student øvrige studier (høyere utdanning)
Skriv inn årstall som studiet avsluttes. Dersom medlemmet er i kategori "ungdom", skriv "0"     
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.