Betaling ved innmelding gjøres online. Deretter vil faktura for årlig medlemskontingent sendes ut på epost.

Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
 • Obo
 • Fagott
 • Spiller ikke
 • Profesjonell utøvende musiker
 • Musikkpedagog
 • Utdannet musiker som ikke jobber som pedagog eller utøvende pr i dag
 • Amatørmusiker
 • Musikkstudent (høyere utdanning)
 • Skoleelev (videregående skole eller yngre)
 • Foreldre som ikke selv spiller obo eller fagott
 • Annet
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.