Medlemstype Pris
Barn under 12år 0,00 Til Innmelding
Ordinært medlem 200,00 Til Innmelding
Student/Ungdom 12 til 17år 100,00 Til Innmelding